Tel: 02-938-7113 Mobile: 081-286-9344
Email: More details

บริการของเรา

Modern Publishing เป็นผู้ให้บริการด้านภาษา เรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทของเราจึงรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริการงานแปลภาษา ล่ามภาษา งานอาร์ตเวิร์คภาษา และงานบริการสอนภาษา เป็นต้น ด้วยการบริการที่หลากหลายเหล่านี้ เราจึงเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของลูกค้า ในงานด้านภาษาอย่างแน่นอน

 

งานแปลภาษาเกาหลี

งานแปลภาษาเกาหลีที่มีคุณภาพนั้น ย่อมเป็นงานที่ถูกแปลจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษา เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทั้งในด้านการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง และการใช้ถ้อยคำทางภาษาที่สละสลวย ซึ่งทำให้ผู้อ่านรู้สึกได้ถึงความงามแห่งภาษา รวมทั้งนักแปลภาษาเหล่านี้ จะต้องเป็นผู้มีความใส่ใจ ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

บริษัทของเราจึงคัดเลือกนักแปลภาษาเกาหลี ผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในสายงานด้านต่างๆ ทั้งในด้านเทคนิค และด้านวิชาการ เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด โดยเป็นผู้มีความรู้เฉพาะในด้านนั้น เช่น การเงิน การแพทย์ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย วิศวกรรม วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังให้บริการแปลภาษาเกาหลีกับภาษาต่างๆที่มีความนิยมในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในงานธุรกิจ และในงานราชการ เช่น ภาษาเกาลี-ไทย ภาษาเกาหลี-อังกฤษ ภาษาเกาหลี-จีน ภาษาเกาหลี-ญี่ปุ่น เป็นต้น

ล่ามภาษาเกาหลี

ล่ามภาษาเกาหลีของเรา มีทั้ง ล่ามชาวเกาหลี และล่ามชาวไทย ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา หรือการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี ล่ามเหล่านี้จึงมีความรู้ และความเข้าใจ ในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี เพราะการรู้ภาษาอย่างถ่องแท้ ย่อมจะต้องรับรู้ถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นล่ามเหล่านี้ จึงสามารถถ่ายทอดภาษาเกาหลีได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า  ทีมงานล่ามภาษาเกาหลีของเรา ยังมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น  ล่ามประชุมงานสัมมนาและวิชาการ ล่ามโรงงาน ล่ามติดตามตัว ล่ามฉับพลัน ล่ามขึ้นศาล ล่ามบนเวที ล่ามเลขานุการ ล่ามนำเที่ยว เป็นต้น

 

งานจัดอาร์ตเวิร์คภาษาเกาหลี

บริษัทของเรามีบริการจัด Artwork สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาเกาหลี ซึ่งเราใส่ใจในทุกขั้นตอนของรายละเอียด ด้วยเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น  Photoshop, Indesign, Illustrator, Pagemaker, เป็นต้น และบริการครบวงจรด้วยการจัดพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โบว์ชัวร์ นามบัตร ใบเสร็จรับเงิน นิตยสาร เป็นต้น

สอนภาษาเกาหลี

งานสอนภาษาเกาหลี บริษัทของเรารับสอนในราคาที่คุณรับได้ และสมเหตุสมผล ซึ่งครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนมานานนับสิบปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมหาวิทยาลัย โดยการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนที่บ้านกับเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว หรือเรียนที่บริษัท เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่ต้องการเสริมความรู้ในด้านภาษาเกาหลี ซึ่งมีบรรยากาศที่ดีกว่าการเรียนในห้องเรียน เพราะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างเป็นกันเอง และสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาเกาหลี

posted under | No Comments »